Najczęściej zadawane pytania

Ikona pytajnika na tle ludzi piszących egzamin. Tło w zielonkawej tonacji.

1. Czy pracownik służby cywilnej przebywający na urlopie macierzyńskim może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej?

Zgodnie z art. 40 ustawy o służbie cywilnej osoba ubiegająca się o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej musi być pracownikiem służby cywilnej. Osoba będąca na urlopie macierzyńskim jest nadal pracownikiem, pozostaje bowiem w stosunku pracy. Jeśli zostanie spełniony wymóg stażu pracy w służbie cywilnej, włączając do stażu pracy okres urlopu macierzyńskiego, możliwe jest ubieganie się o mianowanie w służbie cywilnej.


2. Czy dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia rosyjska jest dokumentem umożliwiającym przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej?

Zgodnie z art. 40 ustawy o służbie cywilnej oraz załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej określającym rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego, dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej, w tym przypadku na kierunku filologia rosyjska, jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego na poziomie, który umożliwia przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.


3. Jakie stanowiska pracy muszą zajmować pracownicy służby cywilnej, aby mogli przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej?

Tabele grup stanowisk urzędniczych z podziałem na grupy stanowisk oraz wykaz stanowisk w poszczególnych grupach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Wykaz stanowisk w służbie zagranicznej określa ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej.


Kontakt - zespół sprawdzający

postepowanie@ksap.gov.pl
+48 22 60 80 131 
+48 609 334 414

Korespondencja z osobami biorącymi udział w postępowaniu kwalifikacyjnym od dnia 1 stycznia 2023 roku wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń PKSC.

 Akty prawne