Radosław Radosławski

radca prawny z długoletnią praktyką w organach administracji specjalnej i centralnej, obecnie Wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i konstytucyjnym, również w aspekcie komparatywnym. W 2004 r. ukończył sejmową aplikację administracyjną.  Uczestnik licznych seminariów i konferencji organizowanych przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej. Współpracuje z Krajową Radą Radców Prawnych w zakresie tworzenia projektów aktów prawa wewnętrznego samorządu radców prawnych. Od 2005 r. prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, a także szkolenia realizowane we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji w ramach ujednolicania praktyki legislacyjnej rządowych i parlamentarnych służb legislacyjnych. Autor publikacji z zakresu tworzenia prawa i procesu legislacyjnego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia