Michał Eromin

Zajmuje się tworzeniem nowych produktów szkoleniowych. Współautor licznych gier szkoleniowych i symulacji biznesowych. Oprócz codziennej pracy kreatywnej związanej z tworzeniem mechaniki gier, odpowiada za organizację testów i przygotowanie graficzne. Jego zadaniem jest także wdrażanie gier na sale szkoleniowe i ich ciągłe doskonalenie. Od 2019 roku współtworzy markę Inprogress Design Lab, pod którą, wraz z zespołem zajmuje się tworzeniem autorskiej metody prowadzenia procesów Design Thinking oraz jej zdalnej odmiany. Facylitował warsztaty Design Thinking m.in dla koła naukowego Solar Boat Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum e-Learningu AGH, PwC, PwC/CTech, Concordia Ubezpieczenia oraz podczas otwartych warsztatów w Krakowie i Katowicach.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia