Zakres szkolenia

Zarządzanie projektami

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Design Thinking – skuteczna metoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań

Termin

05-10-2021, 06-10-2021

Termin

5-6.10.2021

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-17.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje

Liczba uczestników

15

Koszt

750.00 PLN

Prowadzący

Michał Eromin

Adresat

Od uczestników szkolenia nie jest wymagane posiadania specjalistycznej wiedzy. Mogą wziąć w nim udział zarówno osoby niezaznajomione z tematyką, jak również osoby chcące poszerzyć zakres wiedzy z omawianej dziedziny tj. m.in.: projektanci (junior/mid), programiści, architekci systemów, analitycy biznesowi, specjaliści ds. marketingu, kierownicy projektów, menedżerowie.

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie podejścia do procesu wytwarzania produktów wykorzystującego “myślenie projektowe” (Design Thinking).

Efekty szkolenia

Szkolenie pozwoli uczestnikowi:

 • zrozumieć czym jest Design Thinking i dlaczego jest tak bardzo skuteczny
 • dowiedzieć się skąd bierze się innowacja, czym jest i czym NIE jest
 • zrozumieć dlaczego “więksi i lepsi” pracują inaczej
 • zobaczyć jak Design Thinking wdrożyć w proces wytwarzania produktu
 • wiedzieć dlaczego Design powinien być strategia a nie dekoracją
 • poznać sposoby szybkiego sprawdzenia czy pomysł ma sens
 • ryzykować (i nie panikować) w poszukiwaniu bardziej kreatywnych pomysłów
 • wiedzieć jak robiąc mniej osiągnąć więcej
 • przekonać się jak można przyspieszyć “zwinne metodyki”
 • poznać przykłady pokazujące niezwykłą skuteczność myślenia projektowego

Program

 • Wprowadzenie do Design Thinking: czym jest, kiedy stosować, jak połączyć z innymi procesami w firmie?
 • Empatia: czym jest empatia, empatia w procesie Design Thinking, narzędzia służące empatii, wprowadzenie do przeprowadzania wywiadów
 • Empatia: przeprowadzanie wywiadów, persony, moodboard, mapa empatii. Podsumowanie
 • Diagnoza potrzeb: czym są potrzeby; etapy procesu Diagnozy potrzeb; tworzenie Zagadnienia procesowego jako punkt docelowy Diagnozy potrzeb
 • Generowanie pomysłów: etapy procesu Generowania pomysłów; podsumowanie poznanego procesu DT
 • Prototypowanie: wprowadzenie; rodzaje prototypów; sens prototypowania i testowania
 • Prototypowanie: stworzenie pierwszego prototypu wybranego rozwiązania
 • Testowanie: Prezentacje prototypów z feedbackiem z grupy
 • Testowanie: wprowadzenie do testowania i zbierania informacji zwrotnej; metody zbierania informacji zwrotnej; rodzaje testów i testerów
 • Prototypowanie i Testowanie: stworzenie ulepszone/nowej wersji prototypu „po teście” i poddanie go testowi
 • Prototypowanie i Testowanie w praktyce: jak można to zrobić w swojej praktyce zawodowej
 • Planowanie procesu DT dla wybranego zagadnienia (w grupach), w oparciu o model DT
 • Dynamika pracy zespołów – energizery