Marian Andrzej Fałek

główny ekspert ds. oceny skutków regulacji w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia