Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Ocena Skutków Regulacji ex – ante i ex – post – poziom podstawowy

Termin

10-05-2021

Termin

10.05.2021

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.15

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

15

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Marian Andrzej Fałek

Adresat

Urzędnicy administracji państwowej, którzy w zakresie swoich obowiązków mają za zadanie przygotowywanie projektów ustaw (projektu ustawy, uzasadnienia oraz Oceny Skutków Regulacji).

W skład grupy szkoleniowej mogą wchodzić zarówno prawnicy, jak i osoby z wykształceniem ekonomicznym. 

Cele

Cel główny: przekazanie uczestnikom wiedzy o metodach i technikach analitycznych wykorzystywanych przy sporządzaniu Oceny Skutków Regulacji.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie się z przepisami dotyczącymi Oceny Skutków Regulacji,
 • poznanie praktycznych problemów powstających w trakcie procesu analitycznego,
 • ukazanie pozytywnych i negatywnych przykładów sporządzonych Ocen Skutków Regulacji w celu upowszechnienia dobrych praktyk i unikania złych wzorców,
 • przekazanie praktycznych wskazówek dokonywania Oceny Skutków Regulacji,
 • zapoznanie się z metodami wykorzystywanymi przy sporządzaniu Oceny Skutków Regulacji oraz  zasadami doboru źródeł informacji,
 • omówienie zasad współpracy z zewnętrznymi ekspertami.

Efekty szkolenia

Nabycie przez uczestników umiejętności sporządzenia Oceny Skutków Regulacji.

Opanowanie zagadnień praktycznych związanych ze stosowaniem evidence-based policy:

 • prawidłowe formułowanie problemu badawczego,
 • dobór źródeł informacji,
 • stosowanie dobrych praktyk.

Program

 1. Ogólne założenia OSR:
 • RIA (Regulatory Impact Assessment),
 • dobre praktyki,
 • metodologia,
 • rozwój OSR w Polsce,
 • studia przypadków.
 1. Modelowy proces pracy nad OSR ex ante i jego najważniejsze elementy:

· konsultacje społeczne,

· logika interwencji,

· kwantyfikacja skutków.

 1. Rola zespołów ds. OSR i komórek prawno-legislacyjnych w egzekwowaniu standardów dotyczących OSR.
 2. Ocena funkcjonowania ustawy – OSR ex post.
 3. Ocena wpływu jako proces analityczny.
 4. Zasady doboru informacji w ramach OSR.
 5. Metody badawcze i techniki współpracy z zewnętrznymi ekspertami (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dotyczącego sposobów formułowania problemów badawczych dla ekspertów).
 6. Polityka oparta na dowodach (ang. evidence-based policy).
 7. Analiza problemów występujących w praktyce w zakresie OSR.