dr Dariusz Bogucki

Teleinformatyk (absolwent WEiTI Politechniki Warszawskiej, doktorat w IPPT PAN). Ukończył także studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej w KSAP. Ekspert w obszarze finansowania projektów ze środków UE. W administracji publicznej przeszedł drogę od specjalisty do zastępującego dyrektora generalnego MSWiA. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów informatycznych: ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002-2004 w MSWiA, jako Krajowy Koordynator Programu IDA II odpowiadał za uruchomienie polskiego węzła sieci teleinformatycznej UE TESTA II, w ramach polskiej akcesji do UE, za co został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W latach 2004–2006 jako dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, koordynował prace nad „Prognozą Informatyzacji Kraju do roku 2013”. W latach 2007-2009 jako dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS nadzorował wdrożenie systemu Syriusz w urzędach pracy.Redagował i oceniał blisko 50 studiów wykonalności projektów ICT. Refleksje z tym związane zebrał w wydanej w 2016 roku książce „Studium Wykonalności. Poradnik”.Stypendysta Programu Departamentu Stanu USA „US Visitor” (eGovernment w administracji federalnej, stanowej i lokalnej). Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia