Anna Markowska

wieloletni pracownik Rządowego Centrum Legislacji, główny legislator Departamentu Prawnego i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, aktualnie zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Analiz i Legislacji w Departamencie Spraw Parlamentarnych KPRM, jako osoba bezpośrednio koordynująca prace legislacyjne Rady Ministrów na etapie parlamentarnym. Prowadząca liczne szkolenia i zajęcia, w tym dla legislatorów – w ramach aplikacji legislacyjnej (jako wieloletni patron oraz wykładowca), oraz w ramach projektów szkoleniowych z zakresu procesu legislacyjnego oraz zasad tworzenia aktów prawa krajowego, zarówno na potrzeby administracji rządowej, jak i rynku komercyjnego.  Autorka publikacji „Rządowy proces legislacyjny – opis procedur”, Warszawa 2014. 

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia