Agnieszka Zaborowska

Adwokat, założyciel Zaborowska Kancelaria Adwokacka. Od 2007 r. doradza w zakresie zamówień publicznych, w tym postępowań finansowanych ze środków UE. Jej doradztwo obejmuje pomoc podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. Branże z którymi ma głównie do czynienia to: budownictwo, energetyka, IT, sektor medyczny oraz edukacja.

Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Wykładowca na szkoleniach, konferencjach z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz PPP. Tylko w ciągu ostatnich trzech latach (wspólnie z jednym z polskich centrów szkoleniowych)  przeprowadziła szkolenia online dla ponad 1500 osób.

Autorka i współautorka licznych publikacji książkowych, w tym komentarzy oraz artykułów prasowych.

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, na którym również ukończyła Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia