Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Rozwój i kryzysy lidera – umiejętności menedżerskie na drugą połowę życia

Termin

01-08-2014, 04-08-2014, 05-08-2014

Czas trwania

25 godzin (3 dni zajęć), od 9:00 do 16:00

Forma zajęć

warsztatowo-seminaryjna, z dużą ilością ćwiczeń i case’ów

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

1350.00 PLN

Adresat

Kadra kierownicza wyższego szczebla w administracji publicznej

Cele

Doskonalenie umiejętności zarządzania strategicznego, planowanie i kierowania ludźmi, rozwój umiejętności skutecznego radzenia sobie z wyczerpaniem i wypaleniem zawodowym

Efekty szkolenia

Wzrost efektywności i zwiększenie wiedzy o indywidualnych potrzebach i wyzwaniach rozwojowych Zwiększenie satysfakcji z pracy i przeciwdziałanie poczuciu wypalenia

Program

 

 • ​Modele rozwoju człowieka dorosłego i modele rozwoju menedżera
 • Modele rozwoju człowieka dorosłego (Piaget, Kohlberg, Labouvie-Vief, Loevinger, Kegan, Torbert)
 • Wypełnienie testu Action Logic Framework (ALF) badającego przyjmowaną i preferowaną logikę działania.
 • Kryzys ekspercki - brak rezultatów
 • Rozwiązywanie problemów vs Budowanie rozwiązań
 • Kryzys indywidualistyczny – brak energii i wyczerpanie
 • Efektywne sposoby radzenia sobie ze stanem wyczerpania i wypalenia
 • Ćwiczenia coachingowe do samodzielnego wykonania
 • Trening umiejętności strategicznych: planowanie
 • Kalendarz zespołu
 • Trening umiejętności strategicznych – kierowanie zespołem