Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Rodzaje umów cywilnoprawnych w urzędzie. Klasyfikacja i zastosowanie.

Termin

02-03-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Adresat

• naczelnicy oraz kierownicy biur i wydziałów, którzy chcą pozyskać wiedzę w zakresie rodzajów umów cywilnoprawnych i ich zastosowania • pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych • wszyscy pracownicy administracji publicznej zainteresowani tematyką umów cywilnoprawnych

Cele

Pogłębienie wiedzy w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych wywołujących skutki prawne w sferze działania administracji publicznej.

Efekty szkolenia

• nabycie umiejętności prawidłowego sporządzania odpowiedzi na skargę • nabycie umiejętności właściwego sporządzania odpowiedzi na wniosek

Program

  1. Umowy zobowiązujące (obligacyjne)
  2. Umowy rozporządzające
  3. Problematyka podwójnych skutków zobowiązująco-rozporządzających
  4. Umowy kauzalne (przyczynowe)
  5. Umowy abstrakcyjne
  6. Umowy adhezyjne
  7. Umowy rezultatu
  8. Umowy starannego działania