Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

HR 4.5 zarządzanie ludźmi w administracji publicznej w świecie zmian i rozwoju

Termin

18-08-2014, 19-08-2014, 20-08-2014, 25-08-2014, 26-08-2014

Czas trwania

25 godzin

Forma zajęć

warsztatowo-seminaryjna, z dużą ilością ćwiczeń i case’ów

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

1350.00 PLN

Adresat

Dyrektorzy personalni, menedżerowie odpowiedzialni za systemowe zarządzanie kadrami w administracji publicznej.

Cele

Rozwój wiedzy i umiejętności liderów odpowiedzialnych za systemowe zarządzanie kadrami w zakresie budowania efektywnych rozwiązań personalnych i trafnej oceny z kim, kiedy i w jakim zakresie możliwe jest realizowanie strategicznych projektów z zakresu zarządzania ludźmi.

Efekty szkolenia

Wzrost kompetencji w zakresie systemowego zarządzania kadrami.

Program

 

 • Strategia personalna – filozofia zarządzania
 1. perspektywa systemowa – wywodząca się z filozofii klasycznej, w której ten kto zarządza innymi koncentruje się na usystematyzowaniu i uporządkowaniu funkcji, ról, zadań i obowiązków.
 2. perspektywa indywidualistyczna – wywodząca się z filozofii nowożytnej, w której dużo większy nacisk położony jest na podmiotowość i indywidualność osób zajmujących poszczególne stanowiska i wykonujących określone zadania oraz na uzyskiwane przez nich wyniki i rezultaty.
 3. perspektywa pragmatyczna – wywodząca się z fenomenologii i filozofii języka (Heidegger, Wittgenstein, Levinas) – w której szczególny nacisk położony jest na indywidualny rozwój każdego człowieka, jego myślenia, reakcji emocjonalnych i sposobu działania.
 • ​Systemy i projekty personalne
 • Bariery utrudniające opracowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań systemowych i projektów personalnych
 • Ewaluator wartości i skuteczności projektu personalnego
 • Rozwój pracowników
 • Modele rozwoju człowieka dorosłego: Piaget, Kohlberg, Labouvie-Vief, Loevinger, Kegan, Torbert
 1. kryzys ekspercki polegający na braku efektów w wyniku podejmowania przede wszystkim działań systemowych
 2. kryzys indywidualistyczny powiązany z wypaleniem i zakwestionowaniem dotychczas realizowanych zadań i celów.
 • Ocena kompetencji
 • Analiza i porównanie różnych narzędzi oceny opracowanych i wykorzystywanych przez trenerów prowadzących szkolenie w ponad 50 projektach z zakresu oceny kompetencji zawodowych. Do analizy wybrane zostaną rozwiązania najskuteczniejsze jak i te najbardziej skrajne i nieefektywne
 • Motywowanie
 • Budowanie systemów wynagrodzeń stałych i zmiennych w oparciu o zrównoważoną metodą analityczno-punktową.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma 5 narzędzi:

 • Kwestionariusz HPI (Human Performance Improvement) umożliwiający analizę barier utrudniających pracownikom efektywne wykonywanie powierzonych zadań.
 • Ewaluator wartości i skuteczności projektu personalnego
 • Gadżet (5 liter) wspierający budowanie rozwiązań oraz myślenie zgodnie z współzależną logiką działania.
 • 6 skal obserwacyjnych do oceny kompetencyjnej menedżera
 • Ewaluator systemu wynagrodzeń