Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Formułowanie uzasadnień faktycznych i prawnych dla decyzji administracyjnych

Termin

12-06-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00 – 16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

500.00 PLN

Adresat

■ wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
■ pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie formułowania uzasadnień do decyzji administracyjnych

Cele

Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania poprawnych i dobrych
jakościowo uzasadnień decyzji administracyjnych

Efekty szkolenia

Pozyskanie przez uczestników umiejętności prawidłowego sporządzania faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji administracyjnej

Program

■ Dowody oraz środki dowodowe
■ Reguły swobodnej oceny dowodów
■ Formalne elementy decyzji administracyjnej (art. 107 par. 1 KPA)
■ Wykaz środków dowodowych
■ Wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione
■ Formułowanie przyczyn odmawiających wiarygodności i mocy dowodowej określonym dowodom
■ Wyjaśnianie podstawy prawnej decyzji
■ Przesłanki odstąpienia od uzasadnienia decyzji administracyjnej