Intensywne treningi językowe

Kobieta i mężczyzna siedzą przy stole i czytają dokumenty

Intensywne treningi językowe są nastawione na konkretną tematykę i mają na celu udoskonalenie wybranych umiejętności. Pozwalają w krótkim czasie na pogłębienie kompetencji językowych w potrzebnej dziedzinie. .

Termin

 • wrzesień - grudzień 2023 r. w formule ONLINE LIVE

Czas trwania

 • 10 - 12 godzin dydaktycznych (3 lekcje po 150 minut dziennie) 

Liczebność grup

 • do 10 osób

Lista intensywnych treningów językowych

Zgłoszenia 

Terminy zgłoszeń i rezygnacji 

 • zgłoszenia do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu
   
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (po tym terminie – jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszający zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości)

Kwalifikacja do grup

 • na podstawie rozmowy telefonicznej z koodynatorem nauczania języka obcego - rozmowa zostanie orzeprowadzona 3-4 dni przed datą rozpoczęcia kursy (w zgłoszeniu należy podać numer telefonu kontaktowego do kandydata na kurs)
 • UWAGA: z kwalifikacji zwolnione są osoby, które:
  • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu) lub
  • posiadają certyfikat znajomości języka (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres: magdalena.scislowska@ksap.gov.pl

Opłata za kurs

 • 550 zł za osobę - kurs 10 godzin (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT)  *)
 • 660 zł za osobę - kurs 12 godzin
 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcywpłata na podstawie wystawionej przez KSAP faktury
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – wpłata nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć po otrzymaniu informacji z KSAP o uruchomieniu kursu językowego – przelewem na konto:

  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 
  ul. Wawelska 56; 00-922 Warszawa

  w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł kursu

*) absolwentom kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) przysługuje 10% rabat

Zaliczenie

 • na podstawie obecności – co najmniej  80% ogólnej liczby godzin dydaktycznych

Pliki do pobrania