Intensywne treningi językowe

Kobieta i mężczyzna siedzą przy stole i czytają dokumenty

Intensywne treningi językowe są nastawione na konkretną tematykę i mają na celu udoskonalenie wybranych umiejętności. Pozwalają w krótkim czasie na pogłębienie kompetencji językowych w potrzebnej dziedzinie. .

Termin

 • 15 września – 17 grudnia 2021 r. w formule ONLINE LIVE

Czas trwania

 • 10 godzin dydaktycznych (3 lekcje po 150 minut dziennie) 

Liczebność grup

 • 6-8 osób

​Zobacz listę kursów na semestr jesienny 2021 r.

Zgłoszenia 

Terminy zgłoszeń i rezygnacji 

 • zgłoszenia na treningi proponowane we wrześniu do dnia 31 sierpnia 2021 r.   Po tym terminie, w miarę wolnych miejsc, możliwa jest dodatkowa kwalifikacja na intensywne treningi rozpoczynające się w trakcie semestru 
   
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (po tym terminie – jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszający zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości)

Kwalifikacja do grup

 • z kandydatami, którzy nie uczestniczyli dotychczas w szkoleniach językowych KSAP zostanie przeprowadzona przez koordynatora nauczania języka obcegotelefoniczna rozmowa przez koordynatora nauczania języka obcego w KSAP. Prosimy o podanie aktualnych kontaktowych numerów telefonów (w czasie pracy zdalnej kandydaci są często niedodostępni pod służbowymi)
 • pierwsze rozmowy odbędą się w dniach 2-3 września 2021 r.
 • Powiadomienie o wyniku kwalifikacji i uruchomieniu szkolenia zostanie wysłane e-mailem do pracodawców lub osób zgłaszających się indywidualnie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  UWAGA: z kwalifikacji zwolnione są osoby, które:

  • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu) lub
  • posiadają certyfikat znajomości języka (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres: hanna.chrostowska@ksap.gov.pl lub faksem 22 60 80 113)

Opłata za kurs

 • 320 zł za osobę (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT)  *)
 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcywpłata na podstawie wystawionej przez KSAP faktury
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – wpłata nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć po otrzymaniu informacji z KSAP o uruchomieniu kursu językowego – przelewem na konto:

  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 
  ul. Wawelska 56; 00-922 Warszawa

  w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł kursu

*) absolwentom kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) przysługuje 10% rabat

Zaliczenie

 • na podstawie obecności – co najmniej  80% ogólnej liczby godzin dydaktycznych

Pliki do pobrania