Uroczystość nadania Patrona

Premier Beata Szydło przekazuje nowy sztandar Szkoły Dyrektorowi KSAP. Za Dyrektorem stoi poczet sztandarowy. W tle zebrani goście.

 

"Nie stworzymy bowiem nowoczesnej Polski i nie utrzymamy suwerenności bez sprawnego i skutecznego państwa; może nim być tylko demokratyczne państwo prawa, gdzie nie mniej ważny od litery stanowionych norm prawnych jest duch, w którym one powstają, wartości, z których się wywodzą."

Lech Kaczyński, Prezydent RP

Uroczyste nadanie imienia

12 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość nadania KSAP imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, podczas której została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona Prezydentowi. W uroczystości udział wzięli Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Wicemarszałkowie Sejmu RP Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński, ministrowie, przedstawiciele rodziny Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, słuchacze KSAP oraz licznie zgromadzeni goście.

Etos służby

„Był wielkim państwowcem, absolutnie służba Polsce była treścią jego życia” – mówił podczas uroczystości w KSAP Prezydent RP Andrzej Duda, argumentując dlaczego to właśnie Prezydent Lech Kaczyński powinien zostać patronem Szkoły. Ponadto, jak podkreślił Pan Prezydent to Lech Kaczyński jako Prezes Najwyższej Izby Kontroli: „Przyjął połowę ludzi (słuchaczy I Promocji KSAP – dopisek redakcji), dlatego że nie chciano ich przyjąć gdzie indziej, a on stwierdził, że to jest wielka wartość, która idzie w przyszłą rodzącą się, odradzającą się Rzeczpospolitą. I że oni właśnie są nadzieją polskiej administracji na budowanie silnego państwa ludzi wykształconych, nieskażonych, młodych, ambitnych, otwartych na świat, rozumiejących świat czasem lepiej niż ich rodzice”.

„To wielkie święto dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, która otrzymała imię wielkiego Polaka – wielkiego Prezydenta, śp. prof. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” – powiedziała Prezes Rady Ministrów Beata Szydło. Pani Premier podkreśliła, że służba publiczna to najwyższy zaszczyt i ogromne zobowiązane: "Tworzymy wspólnotę razem, w myśl tego, żeby Polska była rządzona sprawiedliwie i uczciwie. Aby ci, którzy za Polskę odpowiadają, zawsze pamiętali, że służą Ojczyźnie."

„Cechą charakterystyczną wyborów życiowych śp. Lecha Kaczyńskiego był etos służby Polsce.” – napisał w okolicznościowej publikacji Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk, dodając – „Istotne jest spojrzenie na wzajemne relacje i obowiązki demokratycznego państwa oraz jego obywateli, które powinny być budowane na wzajemnym zaufaniu. Władza powinna pełnić funkcję służebną. Jest to ważne przesłanie dla urzędników publicznych, w tym szczególnie dla osób kształcących się w KSAP.”

Podczas uroczystości została odsłonięta w hallu Szkoły pamiątkowa tablica poświęcona osobie patrona Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W dalszej części uroczystości Prezes Rady Ministrów Beata Szydło przekazała KSAP sztandar z nową nazwą Szkoły. Zebranym gościom zaprezentowany został film poświęcony osobie patrona, przygotowany specjalnie na tę okazję.

Sesja naukowa

Oficjalne uroczystości poprzedziła do południa sesja naukowa dla słuchaczy KSAP oraz studentów i absolwentów uczelni wyższych. W ramach sesji odbyły się trzy równoległe warsztaty:

  • warsztat medialny – poświęcony przekazom medialnym związanym z działalnością Lecha Kaczyńskiego. Warsztat poprowadził Marcin Roszkowski – rzecznik Ratusza za czasów Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
  • warsztat ”Wirtualne muzeum” – którego celem było przekazanie wiedzy z zakresu wykorzystania Internetu do promocji historii i kultury oraz poznanie specyfiki projektów informatycznych. Warsztat poprowadził Piotr Strasz, Kierownik Działu Zbiorów i Digitalizacji w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
  • gra decyzyjna – „Zorganizuj urząd m. st. Warszawy” – która polegała na zaprojektowaniu modelu funkcjonalnej organizacji urzędu. Sytuacja, w jakiej znaleźli się uczestnicy, wymagała podejmowania szybkich decyzji i zdecydowanych działań. Z podobnymi wyzwaniami mierzył się przed laty Lech Kaczyński jako prezydent miasta. Grę poprowadził Dariusz Kacprzak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ.

W drugiej części sesji odbył się panel dyskusyjny „Lech Kaczyński w służbie publicznej”, w którym udział wzięli:

  • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – socjolog, członek Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim, była przewodnicząca Kolegium IPN, wiceprezes rady programowej Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy;
  • Maciej Łopiński – minister w Kancelarii Prezydenta RP, Szef Gabinetu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego;
  • Anna Piekarska – IPN, współautorka biografii Lecha Kaczyńskiego;
  • Janusz Kowalski – współautor biografii Lecha Kaczyńskiego;
  • Marcin Roszkowski – rzecznik Ratusza za czasów Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, obecnie Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego.

Transmisja

Transmisję z wydarzenia można obejrzeć na stronie TVP PARLAMENT.

Galeria zdjęć