Dlaczego warto uczyć się w KSAP? - opis filmu

Na czarnym tle napis: Dlaczego warto uczyć się w KSAP?

Film przedstawia słuchaczy i absolwentów KSAP odpowiadających na pytanie: Dlaczego warto uczyć się w KSAP? Wystaępujące osoby siedzą w swoich biurach, instytucjach, bibliotece KSAP, auli KSAP.

W filmie udział wzięli (w kolejności pojawiania się na ekranie):
- Tomasz Bielec, słuchacz XXVIII Promocji
- Michał Widelski, absolwent XV Promocji, dyrektor generalny Ministerstwa Cyfryzacji
- Edyta Kotlarz, absolwentka XXVI Promocja, naczelnik wydziału w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Rafał Siemianowski, absolwent XIV Promocji, z-ca dyrektora sekretariatu Prezesa Rady Ministrów w KPRM
- Justyna Chrzanowska, absolwentka XIII Promocji, Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
- Waldemar Dubaniowski, absolwent I Promocji, Ambasador RP w Bangkoku 
- Dobrosław Dowiat-Urbański, VII Promocja, Szef Służby Cywilnej
- Wojciech Kutyła, absolwent III Promocji, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
- Martyna Wieczorek, słuchaczka XXVIII Promocji
- Radosław Płucisz, absolwent X Promocji, dyrektor generalny Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czarne tło, napis: www.ksap.gov.pl

Wróć do filmu "Dlaczego warto uczyć się w KSAP?"