Wioleta Bajda

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających (w tym m.in. z administracji rządowej, sektorowych i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) i wykonawców (głównie z sektora budowlanego i informatycznego), jak również w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed KIO, sądami okręgowymi i organami kontroli. Prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi i współpracuje z DPZP. Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP i członek SKO w Warszawie. Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na UW, UAM w Poznaniu, Uniwersytecie SWPS, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej, trener realizujący specjalistyczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień. Autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu zamówień publicznych, w tym praktycznego komentarza do PZP „Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji” (Legalis 2019).

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia