Tomasz Jasiówka

magister historii w zakresie zarządzania dokumentacją i informacją z ponad 15 letnim doświadczeniem w służbie archiwalnej. Pracownik Archiwum Akt Nowych i od 2012 r. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu. Główny specjalista w zakresie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, współtwórca przykładowej instrukcji kancelaryjnych dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej, wskazówek dotyczące postępowania z dokumentacją artystyczną spektakli, przykładowych wykazów akt oraz prowadzący szkolenia dla archiwistów państwowych.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia