Tytuł szkolenia

Zarządzanie dokumentacją w jednostkach administracji publicznej

Termin

09-06-2022, 10-06-2022

Termin

9-10.06.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład z prezentacją, dyskusja moderowana

Liczba uczestników

20

Koszt

650.00 PLN

Adresat

Dostępne dla wszystkich chętnych

Cele

Zapoznanie słuchaczy z przepisami obowiązującymi w obszarze zarządzania dokumentacją i postępowanie z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych

Efekty szkolenia

Nabycie/wzbogacenie wiedzy praktycznej i teoretycznej pomocnej w procesie zarządzania dokumentacją

Program

  • Wprowadzenie do polskiego prawa archiwalnego
  • Akty wewnętrzne normujące postępowanie z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej, w tym systemy obiegu dokumentów (papierowy i EZD)
  • Prawa i obowiązki jednostek administracji publicznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania z dokumentacją
  • Przekazywanie dokumentacji archiwalnej w systemie ADE