mec. Małgorzata Stręciwilk

radca prawny, Z-ca Kanclerza ds. Ogólnych UMCS w Lublinie, a wcześniej pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji tej Uczelni, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, członek i rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, arbiter na Liście Arbitrów Stałych i Liście Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, od 2020 r. redaktor prowadzący „Dodatek. Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Krok po kroku” wydawanego wraz z miesięcznikiem „Zamówienia Publiczne Doradca”. Pomysłodawca i redaktor naczelny serii „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze”, członek Rady Programowej miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” oraz kwartalnika „Prawo zamówień Publicznych”, odnotowana w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennik Gazeta Prawna w 2016 r. Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Autor i współautor wielu publikacji fachowych, artykułów i monografii naukowych i popularnonaukowych oraz eksperckich. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na wielu uczelniach wyższych. Uczestnik i organizator konferencji i szkoleń dotyczących zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz dyscyplinie finansów publicznych.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia