Maciej Wnuk

Praktycznie tematyką antykorupcyjną zajmował się jako radnyi kontroler w warszawskim samorządzie oraz jako członek zarządu Transparency International Polska. Koordynował wdrażanie systemów antykorupcyjny ch w MON i MSZ. Jeste ekspertem polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001. Autor i współautor szeregu publikacji z zakresu zapobiegania korupcji, m.in.:„Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”, „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych”.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia