Katarzyna Wójtowicz-Garcarz

Obecnie Dyrektor Instytutu Ekspertyz Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej.   

  • biegły sądowy od 1996r. zajmuje się ekspertyzami sądowymi w tym z zakresu analizy fałszywych dokumentów
  • Vice Przewodniczący Zespołu Ekspertów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialnego za opracowanie zabezpieczeń w dokumentach tożsamości obywateli RP przed fałszerstwem w latach 2013-2020,
  • były ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie,
  • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie,
  • jako pierwsza w Polsce opublikowała i wprowadziła metodę pobierania materiału porównawczego do badań paraf,
  • uczestnik polskich i międzynarodowych testów biegłości i testów kompetencji ekspertów badań dokumentów laboratoriów kryminalistycznych, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych,
  • autorka projektu stworzenia Centrum Certyfikacji Biegłych opartego o testy kompetencji,
  • autorka licznych publikacji i wystąpień szkoleniowych oraz konferencyjnych poświęconych kryminalistycznym badaniom dokumentów, nauczyciel zawodowych ekspertów z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów

Autorka, inicjatorka/pomysłodawca projektów naukowo-badawczych, m.in.: w zakresie certyfikacji biegłych sądowych w Polsce (CCB/Gospostrateg NCBiR), projektu BIOSEC dot. stworzenia urządzenia do automatycznej weryfikacji osób w oparciu o cechy biometryczne (SZAFIR NCBiR); projektu Trafficking in Human Beings - THUMB - złożonego w konsorcjum Polska, Niemcy, Bułgaria (Internal Security Fund Police (ISFP) & Borders and Visa (ISFB) Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) Justice Programme Drugs Policy Initiatives); projektu E-zawody - Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej (konkurs „Rzeczy są dla ludzi” – NCBiR), „Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego. Opracowanie diagnozy i identyfikacji kluczowych, aktualnych zagrożeń w zakresie ściągalności podatku akcyzowego, obejmujących wybrane grupy towarowe w kontekście zgłoszonych i potencjalnych podatników podatku” (NCBiR), opracowała wkład merytoryczny do projektu pt.: „Solutions tailored and oriented for preventing and fighting CSAM online/ STOP CSAM”, dot. opracowania ujednoliconych standardów antropologicznych/antropometrycznych do oceny wieku biologicznego osób przedstawionych na zdjęciach i filmach o treściach pornograficznych/pedofilskich, opracowanie narzędzia AI do wykrywania treści CSAM online (CSAMtool) potencjalnych młodych ofiar wykorzystywania seksualnego; wprowadziła nowatorskie metody badawcze, które na trwale stały się podstawą kryminalistycznych badań dokumentów w Polsce.

 

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia