Grzegorz Bytnar

radca prawny.  Od 2003 roku pracuję w instytucjach publiczny takich jak Powiatowa Stacja  Sanitarno - Epidemiologiczna w Łańcucie  w Przeworsku, Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przeworsku.  Od 2005 roku prowadzę własną kancelarię prawną specjalizującą się m.in. w prawie egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Obsługuję zarówno podmioty prywatne jak i instytucje sektora publicznego. Moim celem zawodowym jest podzielenie się wiedzą praktyczną w zakresie postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Realizując zlecenia dla swoich klientów zauważyłem, że podmioty publiczne mają wiele problemów z windykacją swoich należności zarówno od podmiotów fizycznych jak i gospodarczych. Do głównych problemów należy skuteczne wszczęcie egzekucji, prawidłowe wypełnianie tytułu wykonawczego itp. W postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym nie zgłaszają w wymaganym terminie swoich wierzytelności, nie uczestniczą czynnie w radzie wierzycieli, nie podejmują skutecznych środków prawnych w przypadku znaczącej redukcji wierzytelności. Ponadto, po zakończeniu postępowania upadłościowego przez sąd, nie analizują pod względem prawnym zasadności wszczęcia postępowania przeciwko zarządowi upadłej spółki. Należy zaznaczyć, że ustawa ordynacja podatkowa inaczej rozumie moment, w którym należy ogłosić upadłość niż ustawa prawo upadłościowe. Skutkiem są straty finansowe. W mojej karierze  otrzymywałem wiele pytań o to, jakie kroki ma podjąć instytucja państwowa w przypadku, gdy „klient” nie reguluje swoich należności, ogłosił upadłość lub złożył wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne. Jak należy zgłosić wierzytelność, jak ją zaksięgować, co po postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym itp.

 

Prowadzone szkolenia