dr Piotr Kędziora

doktor nauk prawnych, radca prawny (OIRP w Warszawie), od 1998 r. legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, od 2009 r. dyrektor Biura Legislacyjnego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Legislacji, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, jego główny przedmiot zainteresowań stanowią zagadnienia postępowania ustawodawczego, a także problematyka techniki prawodawczej, autor publikacji z tego zakresu, prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące proceduralnych aspektów tworzenia prawa oraz zasad techniki prawodawczej

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia