dr Izabella Mikiciuk

Specjalistka z zakresu prawa administracyjnego i procedur administracyjnych. Posiada kilkunastoletnią praktykę urzędniczą, w organach zarówno pierwszej jak i drugiej instancji. W ramach pracy dydaktycznej (od 2007 r.), prowadziła ćwiczenia z zakresu: procedury administracyjnej, służby cywilnej, prawa administracyjnego, nauki o administracji, ochrony zabytków, min. na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Autorka publikacji naukowych, bierze aktywny udział w konferencjach, prowadzi szkolenia. Prace doktorską nt.: Istota i funkcje „interesu” w systemie prawnym ochrony zabytków w Polsce, broniła w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest członkiem Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia