Barbara Stachura

psycholog, doradca zawodowy, trener pracy. Absolwentka  studiów Doradztwo i Planowanie Karier Osób Niepełnosprawnych  na Wydziale  Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Od 15 lat pracuje z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności. Koordynator projektów aktywizacji społeczno-zawodowej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością.  Szkoleniowiec dla różnych grup odbiorców:  młodzież, uczniowie szkół policealnych, studenci, osoby dorosłe, nauczyciele, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, personel placówek pomocowych, wolontariusze. Prelegent na konferencjach. 

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia