Barbara Stachura

doradca zawodowy, trener pracy. Absolwentka  studiów Doradztwo i Planowanie Karier Osób Niepełnosprawnych  na Wydziale  Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Od 18 lat pracuje z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności. Koordynator projektów aktywizacji społeczno-zawodowej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością.  Prowadzi szkolenia dla urzędów z zakresu dostępności.  Trener warsztatów  dla różnych grup odbiorców: studenci, młodzież szkolna, nauczyciele, urzędnicy, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, personel placówek pomocowych, wolontariusze. Prelegent na konferencjach.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia