Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Pracownik z niepełnosprawnością w moim zespole. Klient z niepełnosprawnością w naszym urzędzie

Termin

16-11-2020, 17-11-2020

Termin

16-17.11.2020

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)godz. 9.00-13.30

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

20

Koszt

350.00 PLN

Prowadzący

Barbara Stachura

Adresat

Pracownicy urzędów,  którzy  mają bezpośredni kontakt z klientami o różnych rodzajach niepełnosprawności.  Zespoły pracowników gdzie zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością  lub planowane jest  ich zatrudnienie 

Cele

Zwiększenie  umiejętności współpracy  z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Efekty szkolenia

 • Wzrost poziomu wiedzy o niepełnosprawności
 • Obniżenie obaw dotyczących kontakt z osobą z niepełnosprawnością
 • Analiza własnych postaw wobec niepełnosprawności
 • Poznanie podstawowych zasad komunikacji z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności

Program

 • Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością
 • Zasady komunikacji z osobami o rożnych rodzajach niepełnosprawności ( savoir-vivre)
 • Rodzaj schorzenia a sposób funkcjonowania
 • Sytuacje trudne w kontakcie z klientem- przykłady rozwiązań
 • Osoba z niepełnosprawnością w  naszym zespole
 • Bariery i korzyści wynikające z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
 • Ograniczenia pracownika z niepełnosprawnością a jego stanowisko pracy
 • Znaczenie pracy w życiu osób z niepełnosprawnością