Semestralne kursy językowe

Uśmiechnięta dziewczyna siedzi przy komputerze. W tle na czarnej tablicy napisane kredą cześć w różnych językach.

Kursy semestralne kierowane są do osób, które preferują pracę równomiernie rozłożoną, mniej intensywną, ale za to przez dłuższy okres (zajęcia 2 razy w tygodniu, 180 minut tygodniowo).

Okres nauki

 • 15 września – 17 grudnia 2021 r.  w formule ONLINE LIVE

Czas trwania

 • 50 godzin dydaktycznych
 • zajęcia dwa razy w tygodniu w łącznym wymiarze 180 minut tygodniowo
 • w godz. 8:00-10:00 i 14:00-19:00

Języki

 • angielski
 • francuski - propozycje zostaną wkrótce zamieszczone
 • niemiecki
 • rosyjski

Liczebność grup

 • 6 – 9 osób

Zobacz listę kursów na semestr jesienny 2021 r. 

Zgłoszenia

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (po tym terminie – jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszający zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości)

Kwalifikacja do grup

 • na podstawie testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się  2 września 2021 r.  (test online)
  UWAGA: z testu zwolnione są osoby, które:
  • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu) lub
  • posiadają certyfikat znajomości języka (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres hanna.chrostowska@ksap.gov.pl)

Opłata za kurs

 • 1090 zł za osobę (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT) *)
 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcy – wpłata na podstawie faktury VAT wystawionej przez KSAP po zakończeniu kursu
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – wpłata nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć po otrzymaniu informacji z KSAP o uruchomieniu kursu językowego – przelewem na konto
  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
  im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

  ul. Wawelska 56,  00-922 Warszawa

  w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł kursu

*) absolwentom kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) przysługuje 10% rabat

Zaliczenie

 • na podstawie wyniku testu końcowego oraz
 • na podstawie obecności – co najmniej  70% ogólnej liczby godzin

Pliki do pobrania