Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami (OzN) i potrzebujesz wsparcia w kontakcie z nami, zwróć się do Koordynatora dostępności w KSAP.

Z Koordynatorem dostępności możesz komunikować się za pośrednictwem:

 • telefonu: 22 60 80 114
 • e-mail: dostepnosc@ksap.gov.pl
 • komunikatora internetowego: okienko w prawym dolnym rogu strony

W kontakcie z KSAP możesz również skorzystać z tłumacza języka migowego on-line.

 • poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 18:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Połącz z tłumaczem on-line.


Dostępność informacji i materiałów o KSAP

Możesz otrzymać informacje/materiały o KSAP w różnych formatach dostępnych dla OzN:

 • w druku powiększonym,
 • w alfabecie Braille’a,
 • w języku łatwym do czytania i zrozumienia,
 • w pliku tekstowym.

Prośbę o przygotowanie informacji/materiałów o KSAP możesz zgłosić Koordynatorowi dostępności lub wypełniając specjalny formularz.

Wypełnij formularz

UWAGA:

 • Materiały przygotujemy w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 • KSAP może odmówić udostępnienia wnioskowanych informacji/materiałów/dokumentów wyłącznie w przypadku gdy ich przygotowanie wymagałoby zaangażowania nadmiernych środków. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor KSAP.

Spotkanie informacyjne o KSAP

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego o KSAP. Prośbę o zorganizowanie spotkania możesz zgłosić Koordynatorowi dostępności lub wypełniając specjalny formularz. 

 

Wypełnij formularz

UWAGA:

Wniosek o  zorganizowanie spotkania informacyjnego zgłoś nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.


Wsparcie w zgłoszeniu się na szkolenie/konferencję

Jeśli chcesz zgłosić się swoje uczestnictwo w szkoleniu, konferencji, projekcie lub innym wydarzeniu organizowanym przez KSAP możesz poprosić o to Koordynatora dostępności lub wypełnić specjalny formularz.

Wypełnij formularz

UWAGA:

 • warunkiem udziału jest spełnienie ogólnych warunków dostępu (np. zgłoszenie w wyznaczonym terminie, wniesienie opłaty, spełnienie wymagań formalnych, złożenie odpowiednich dokumentów).

Szczególne potrzeby OzN w trakcie wizyty w KSAP

W miarę możliwości staramy się uwzględnić szczególne potrzeby OzN odwiedzających KSAP. 

W szczególności istnieje możliwość:

 • zaparkowania samochodu na dziedzińcu KSAP – wymaga wcześniejszego zgłoszenia,
 • przyjścia z osoba towarzyszącą,
 • skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej – wymaga wcześniejszego zgłoszenia,
 • skorzystania, w kontakcie z pracownikami KSAP, z tłumacza języka migowego on-line,
 • skorzystania z pomocy w dotarciu do określonego miejsca w budynku KSAP (przewodnik po budynku) – wymaga wcześniejszego zgłoszenia,
 • poruszania się na wózku inwalidzkim – wymaga wcześniejszego zgłoszenia,
 • czasowego skorzystania z oddzielnego pomieszczenia – wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Szczególne potrzeby możesz zgłosić Koordynatorowi dostępności lub wypełniając specjalny formularz:

 • formularz wniosku o zorganizowanie spotkania informacyjnego na temat działalności KSAP

Wypełnij formularz

 

 • formularz wniosku zgłoszenia chęci skorzystania przez OzN z form działalności i usług świadczonych przez KSAP.

Wypełnij formularz

 

UWAGA:

 • szczególne potrzeby zgłoś nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem wizyty,
 • KSAP może odmówić uwzględnienia szczególnych potrzeb w przypadku gdy wymagałoby to poniesienia nakładów przekraczających możliwości finansowe KSAP. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor KSAP.

Wideo