Etos Państwowca - opis filmu

Etos Państwowca - opis filmu:

Czarne tło i cytat:
„Nie stworzymy bowiem nowoczesnej Polski i nie utrzymamy suwerenności bez sprawnego i skutecznego państwa: może nim być tylko demokratyczne państwo prawa, gdzie nie mniej ważny od litery stanowionych norm prawnych jest duch, w którym one powstają, wartości, z których się wywodzą.”
Lech Kaczyński

Film składa się z fragmentów filmów archiwalnych przedstawiających Lecha Kaczyńskiego, w tym: idącego ulicą, na Zamku Królewskim odbierającego nagrodę w postaci statuetki. Kolejne ujęcia w Sejmie, podczas ogłaszania wyników wyborów z żoną, córką i matką. Lech Kaczyński wręcza nagrodę młodemu chłopcu i wiele innych. Podczas filmu wypowiadają się:

  • Maciej Łopiński - Szef Gabinetu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
  • Krzysztof Wyszkowski - współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych
  • Prof. Barbara Fedyszak-Radziejowska - socjolog, powołana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Kolegium IPN
  • Jarosław Kaczyński - brat prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS. Premier RP w latach 2006-2007.

Prezentowane są także wypowiedzi samego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Film kończy się serią czarnych tablic z podziękowaniami.

Na czarnym tle napis:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dziękuje:

  • Prezes Rady Ministrów Beacie Szydło za inicjatywę nadania Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i pomoc Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w organizacji uroczystości
  • Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu za udostępnienie materiałów filmowych
  • Lucjanowi Siwczykowi oraz Film Open Group Robertowi Kaczmarkowi za udostępnienie materiałów z filmu „Niosła Go Polska”
  • Niezależnemu Wydawnictwu Polskiemu Joannie Lichockiej i Jarosławowi Rybickiemu za udostępnienie materiałów z filmu „Prezydent”

Logotyp i napis Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Logotyp złożony jest z pięciu pionowych kresek i umieszczonych pomiędzy nimi liter KSAP w kolorze białym. Tło ma kolor czarny.

Wróć do filmu Etos Państwowca