01.04.2021
Nabór

Trwa nabór do Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej

Zapraszamy do udziału w Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej. W programie kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami oraz zarządzanie programami/portfelami projektów. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

mężczyzna trzymający tablet, nad którym widoczne są sześciokąty z ikonkami. Na tym tle napis Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej

W lutym 2021 r. została uruchomiona rządowa strona projektu, którego celem jest ujednolicenie praktyk administracji publicznej w zakresie zarządzania projektami. W zakładce "Do pobrania" znajdują się materiały metodyczne dotyczące zarządzania projektami, programami i portfelami programów i projektów. Rekomendacje powstały w oparciu o konsultacje z ministerstwami, przegląd dotychczasowych obowiązujących w resortach podręczników metodycznych i najlepsze praktyki międzynarodowe. Publikacje są początkiem dyskusji na temat docelowego kształtu polskiej metodyki zarządzania projektami.

KSAP oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) współpracują w zakresie podnoszenia jakości zarządzania projektami w administracji publicznej przez organizację Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP). Szkolenie zostało przygotowane z wykorzystaniem dokumentów metodycznych opracowanych przez KPRM.

Akademia Zarządzania Projektami

AZPAP to 40 godzinne szkolenie obejmujące kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami oraz kwestie dotyczące zarządzania programami, projektami i portfelami projektów z wykorzystaniem opracowanych przez KPRM dokumentów metodycznych. Zapraszamy do zapoznania się z programem Akademii. Walorem AZPAP jest aspekt warsztatowy szkoleń prowadzonych przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami. Poznaj trenerów AZPAP.

Opinie uczestników o poprzednich edycjach szkolenia

 • „Każdy pracownik administracji państwowej, który realizuje zadania w formule projektowej, powinien odbyć to szkolenie. Marzyłabym o możliwości zrealizowania takiego szkolenia dla liderów projektów z mojej instytucji.”
 • „Praktyczne podejście do zarządzania projektami.”
 • „Szkolenie bardzo interesujące, przydatne dla pracowników każdego szczebla zarządzania.”
 • „Intensywne i ciekawe szkolenie, pozwalające na poszerzenie horyzontów w zakresie wiedzy o projektach.”
 • „Miła atmosfera, wymiana doświadczeń między uczestnikami.”
 • „Szkolenie, które pozwala uporządkować mętlik w głowie.”
 • „Bardzo dobre i ciekawe szkolenie duża liczba praktycznych przykładów.”

Forma realizacji

Akademia obejmuje 5 dni szkoleniowych (łącznie 40 godzin dydaktycznych) realizowanych w niewielkich odstępach czasowych. Ze względu na aktualną sytuację AZPAP jest realizowana w formule online live.

Uczestnicy

Do udziału w AZPAP zapraszamy pracowników administracji publicznej:

 • liderów/kierowników projektów – osoby zarządzające projektami,
 • członków zespołów projektowych – osoby zaangażowane w realizację programów i projektów,
 • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji,
 • dyrektorów i naczelników.

Terminy

 • VI edycja – pomiędzy 10 maja 2021 r. a 20 maja 2021 r.
 • VII edycja – pomiędzy 8 czerwca 2021 r. a 18 czerwca 2021 r.

Dodatkowo dla uczestników przed każdą edycją zostanie przygotowane spotkanie organizacyjno-wprowadzające (trwające ok. 1-2 h), które odbędzie się na 1-3 dni przed samym szkoleniem.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany uczestnikom Akademii przed każdą edycją.

Koszt udziału w Akademii

Koszt udziału w Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej wynosi 2 500 zł netto.

Rekrutacja

Zgłoszenia do VI i VII edycji AZPAP są przyjmowane do 30 kwietnia 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularzy w poniższych linkach:

Uwaga: Pierwszeństwo przyjęcia do udziału w AZPAP przysługuje wg poniższej kolejności: 

 • Przedstawicielom kierownictw ministerstw i instytucji centralnych  
 • Osobom wyznaczonym do wdrażania podejścia projektowego w ministerstwach i ich najbliższym współpracownikom – Biur Portfela (Biur Monitorowania Projektów) 
 • Kierownikom Programów i Liderom Projektów strategicznych oraz innych kluczowych inicjatyw realizowanych przez ministerstwa  
 • Dyrektorom i Zastępcom Dyrektorów w ministerstwach/KPRM/Kancelarii Prezydenta 
 • Pracownikom Biur Portfela (Biur Monitorowania Projektów) w innych instytucjach centralnych lub terenowych 
 • Kierownikom Programów i Liderom Projektów w innych instytucjach
 • Pracownikom administracji centralnej (w szczególności członkom zespołów projektowych) 

Jedna instytucja może zgłosić maksymalnie 3 osoby. Potwierdzenie przyjęcia do AZPAP zostanie przesłane na adres e-mailowy uczestnika. Następnie komórka kadrowa urzędu potwierdza udział swojego pracownika w AZPAP poprzez wpisanie jego danych do Internetowego Systemu Rejestracji na Szkolenia KSAP (ISRNS).

Niezakwalifikowanie do V, VI i VII edycji nie oznacza braku możliwości udziału w Akademii. W przypadku zapotrzebowania, sukcesywnie będą organizowane kolejne edycje.

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Akademii p. Justyną Krawczyk:

Pliki do pobrania