10.12.2020
Programy i projekty

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej. W programie kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami oraz zarządzanie programami/portfelami projektów. Zajęcia już w styczniu 2021.

koła zębate

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) współpracują w zakresie podnoszenia jakości zarządzania projektami w administracji publicznej przez organizację Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP).

Program Akademii

AZPAP to 40 godzinne szkolenie obejmujące kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami oraz kwestie dotyczące zarządzania programami, projektami i portfelami projektów z wykorzystaniem opracowanych przez KPRM dokumentów metodycznych. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem Akademii.

Walorem AZPAP jest aspekt warsztatowy szkoleń prowadzonych przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami. Poznaj trenerów AZPAP.

Forma realizacji

Akademia obejmuje 5 dni szkoleniowych (łącznie 40 godzin dydaktycznych) realizowanych w niewielkich odstępach czasowych. Ze względu na aktualną sytuację AZPAP jest realizowana w formule online live.

Uczestnicy

Do udziału w AZPAP zapraszamy pracowników administracji publicznej:

  • liderów/kierowników projektów – osoby zarządzające projektami,
  • członków zespołów projektowych – osoby zaangażowane w realizację programów i projektów,
  • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji,
  • dyrektorów i naczelników.

Terminy

Terminy realizacji kolejnych edycji AZPAP:

  • I edycja - zrealizowana
  • II edycja – pomiędzy 11 stycznia 2021 roku a 26 stycznia 2021 roku
  • III edycja – pomiędzy 8 lutego 2021 roku a 23 lutego 2021 roku
  • IV edycja – pomiędzy 8 marca 2021 roku a 23 marca 2021 roku

Dodatkowo dla uczestników przed każdą edycją zostanie przygotowane spotkanie organizacyjno-wprowadzające (trwające ok. 1-2 h) które odbędzie się na 1-3 dni przed samym szkoleniem.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany uczestnikom Akademii przed każdą edycją.

Koszt udziału w Akademii

Koszt udziału w Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej wynosi 2 500 zł netto.

Rekrutacja

Zgłoszenia do 2, 3 i 4 edycji AZPAP są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 8 stycznia 2021 roku, poprzez ISRNS (Internetowy System Rejestracji na Szkolenia KSAP) za pośrednictwem komórki kadrowo-szkoleniowej urzędu. W przypadku, jeśli urząd nie posiada loginu i hasła zapraszamy do kontaktu na adres: szkolenia@ksap.gov.pl

Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna instytucja może zgłosić maksymalnie 3 osoby. Pierwszeństwo w zapisie mają osoby znajdujące się na liście rezerwowej pierwszej edycji. W następnej kolejności pierwszeństwo przypada ministerstwom. Potwierdzenie przyjęcia do AZPAP zostanie przesłane na adres e-mailowy uczestnika.

W przypadku dużego zainteresowania będą sukcesywnie organizowane kolejne edycje Akademii.

Kontakt

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z koordynatorem Akademii p. Agnieszką Dragan-Pawlusiak:

Pliki do pobrania