Zespół pracujący pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Aleksandra M. Nawrata

Profesor Aleksander Nawrat - absolwent Wydziału Matematyczno Fizycznego oraz Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, związany z Politechniką Śląską od czasów studiów. Początkowo jako student, adiunkt, dalej jako Profesor Nadzwyczajny. Współpracował z Wyższymi Uczelniami w Polsce i za granicą. Zasiadał w Zarządach firm prywatnych oraz Spółek Skarbu Państwa. Aktywnie uczestniczył w działalności biznesowej, zajmował się komercjalizacją badań naukowych oraz wspierał rozwój Start-Up’ów. Koncentrował się głównie na projektowaniu nowych technologii dla sektora Bezpieczeństwa i Obronności Państwa oraz sektora cywilnego. Kierował siedemnastoma projektami badawczo – rozwojowymi i celowymi, finansowanymi ze środków Komitetu Badań Naukowych, Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Autor lub współautor kilkunastu zgłoszeń patentowych, wzorów przemysłowych oraz 176 publikacji krajowych i zagranicznych w tym pięciu książek wydanych za granicą w renomowanych wydawnictwach. Z Narodowym Centrum i Rozwoju współpracował jako Członek Rady oraz Członek Komisji ds. Programów Strategicznych. W 2012-2016 Przewodniczący Komitetu Sterującego jednego z największych programów strategicznych. Nagrodzony kilkoma odznaczeniami państwowymi jak również laureat wielu nagród krajowych oraz międzynarodowych. Całą swoją karierę naukową związał z badaniami, rozwojem i przyszłością innowacyjnych technologii, co stało Jego pasją, celem i marzeniem. 

Prowadzone szkolenia