Rafał Sołtysik

radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie oraz dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej z zakresu procedury administracyjnej, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Prowadzone szkolenia