dr Agnieszka Wyrozębska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk o zdrowiu, asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM, koordynator merytoryczny Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, specjalistka z zakresu socjologii kadr medycznych, zarządzania projektami w ochronie zdrowia oraz przedsiębiorczości zawodów medycznych. Uczestnik programu „WUM AID. Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Wykładowca, certyfikowany kierownik projektu w zakresie metodyki „PRINCE2”, „AgilePM” oraz Design Thinking w medycynie. Kierownik projektów badawczych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w systemie ochrony zdrowia, autorka i współautorka opracowań naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych z zakresu zdrowia publicznego, wykładowca zarządzania projektami w programie „Akademia Młodego Ekonomisty SGH”, członek komitetów naukowych międzynarodowych konferencji.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania