Anna Pieczka

Nauczyciel akademicki, doktorantka i trener kompetencji cyfrowy wyszukiwania. Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (dziś: Instytutu Studiów Informacyjnych) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie międzynarodowe zdobywała w trakcie studiów na Uniwersytecie Wileńskim. Obecnie związana z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia związane z branżą infobrokerską. Od 5 lat uczy skąd i w jaki sposób pozyskiwać wiarygodne informacje dla nauki i biznesu. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą zachowania i kompetencje informacyjne człowieka. Od 2020 roku związana z firmę Infobrokerska.pl. 

Prowadzone szkolenia