Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

Zapewnienie jakości w audycie i kontroli

Termin

16-11-2017

Termin

16.11.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Marcin Dobruk

Adresat

 • kontrolerzy
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli
 • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne
 • osoby zainteresowane zleceniem lub przeprowadzeniem kontroli 

Cele

Przedstawienie informacji w zakresie zapewnienia jakości w kontroli w administracji publicznej a także nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie praktycznego prowadzenia zarówno okresowej oceny wewnętrznej, oceny wewnętrznej z walidacją jak również pełnej zewnętrznej oceny.

Efekty szkolenia

 • zrozumienie przez uczestników istotności zagadnień związanych z zapewnieniem i poprawą jakości w kontroli
 • zwiększenie wiedzy z zakresu tworzenia i weryfikowania Programu zapewniania i poprawy jakości
 • zapoznanie się z możliwościami wyboru sposobu przeprowadzenia oceny
 • zrozumienie procesu oraz narzędzi przeprowadzenia oceny, a także identyfikowanie możliwości poprawienia działania funkcji kontroli

Program

 • Ogólne informacje o jakości w kontroli
 • Czym jest jakość, gdzie szukać wyznaczników jakości (standardy, poradniki, modele, benchmarking)
 • Typy oceny jakości – podobieństwa i różnice
  • samoocena
  • samoocena z walidacją
  • pełna ocena zewnętrzna, w tym przegląd partnerski
  • wybór typu oceny, opiniowanie wyboru podmiotu zewnętrznego, koszty
 • Program zapewnienia i poprawy jakości
 • Planowanie oceny
  • planowanie przeglądu
  • zidentyfikowanie zakresu i celu zewnętrznej oceny jakości
  • określenie kwalifikacji zespołu.
 • Prowadzenie oceny
  • narzędzia i techniki oceny
  • opracowanie narzędzi na potrzeby przeglądu
  • analiza informacji zebranych w toku oceny
 • Przedstawianie wyników oceny
  • przedstawienie rezultatów przy użyciu odpowiednich narzędzi
  • prezentacja rekomendacji
  • wartość dodana z przeprowadzonej oceny
 • Podsumowanie szkolenia.