Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Zapewnienie jakości w audycie i kontroli

Termin

08-11-2016

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Marcin Dobruk

Adresat

 • kontrolerzy, audytorzy, asystenci audytu
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli i audytu
 • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne
 • osoby zainteresowane zleceniem lub przeprowadzeniem kontroli lub audytu

Cele

 • przedstawienie informacji w zakresie zapewnienia jakości w kontroli i audycie wewnętrznym w administracji publicznej
 • nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie praktycznego prowadzenia zarówno okresowej oceny wewnętrznej, oceny wewnętrznej z walidacją jak również pełnej zewnętrznej oceny

Efekty szkolenia

 • zrozumienie przez uczestników istotności zagadnień związanych z zapewnieniem i poprawą jakości w audycie i kontroli
 • zwiększenie wiedzy z zakresu tworzenia i weryfikowania programu zapewniania i poprawy jakości
 • zapoznanie się z możliwościami wyboru sposobu przeprowadzenia oceny
 • zrozumienie procesu oraz narzędzi przeprowadzenia oceny, a także identyfikowanie możliwości poprawienia działania funkcji audytu i kontroli

Program

- Ogólne informacje o jakości w audycie i kontroli
- Czym jest jakość, gdzie szukać wyznaczników jakości (standardy, poradniki, modele, benchmarking)
- Typy oceny jakości – podobieństwa i różnice

 • samoocena
 • samoocena z walidacją
 • pełna ocena zewnętrzna, w tym przegląd partnerski
 • wybór typu oceny, opiniowanie wyboru podmiotu zewnętrznego, koszty

- Program zapewnienia i poprawy jakości

- Planowanie oceny

 • planowanie przeglądu
 • zidentyfikowanie zakresu i celu zewnętrznej oceny jakości
 • określenie kwalifikacji zespołu

- Prowadzenie oceny

 • narzędzia i techniki oceny
 • opracowanie narzędzi na potrzeby przeglądu
 • analiza informacji zebranych w toku oceny

- Przedstawianie wyników oceny

 • przedstawienie rezultatów przy użyciu odpowiednich narzędzi
 • prezentacja rekomendacji
 • wartość dodana z  przeprowadzonej oceny

- Podsumowanie szkolenia