Tytuł szkolenia

Wyszukiwanie informacji w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej

Termin

13-11-2017, 14-11-2017

Termin

13-14.11.2017

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

Justyna Trzeciakowska

Adresat

 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji

Cele

 • Poprawa efektywności w docieraniu do informacji dotyczącej krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej.
 • Zapoznanie ze specyfiką zasobów Runetu.

Efekty szkolenia

 • poznanie narzędzi i źródeł informacji koniecznych w pozyskiwaniu informacji nt. krajów
 • zrozumienie specyfiki i architektury zasobów informacyjnych
 • nabycie umiejętności poruszania się po źródłach informacji i budowa strategii wyszukiwania

Program

 • Narzędzia wyszukiwawcze - podstawowe i dedykowane dla krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
  • Zaawansowane wyszukiwanie: wyszukiwarki i metawyszukiwarki, w tym Yandex i rosyjski Google
  • Wyszukiwanie w “ukrytym” Internecie - źródła, techniki i narzędzia dedykowane krajom WNP
  • Narzędzia ułatwiające wyszukiwanie w zasobach rosyjskojęzycznych
 • Źródła informacji - wprowadzenie
  • Specyfika źródeł i architektury informacji w krajach WNP
  • Kluczowe źródła informacji - zapoznanie i trening
  • Zasoby anglojęzyczne ułatwiające pozyskiwanie informacji
 •  Źródła informacji     
  • Źródła o charakterze instytucjonalnym: ministerstwa, rejestry krajowe, urzędy statystyczne
  • Źródła informacji biznesowej w tym rejestry firm
 • Weryfikacja przedsiębiorstw i osób