Tytuł szkolenia

Wyszukiwanie informacji w krajach Europy Wschodniej

Termin

06-05-2019, 07-05-2019

Termin

6-7.05.2019

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

Justyna Trzeciakowska

Adresat

 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji

Cele

Poprawa efektywności w docieraniu do informacji dotyczącej krajów Europy Wschodniej oraz zapoznanie się ze specyfiką zasobów Runetu.

Efekty szkolenia

 • poznanie narzędzi i źródeł informacji koniecznych w pozyskiwaniu informacji nt. krajów
 • zrozumienie specyfiki i architektury zasobów informacyjnych
 • nabycie umiejętności poruszania się po źródłach informacji
 • i budowa strategii wyszukiwania

Program

Narzędzia wyszukiwawcze - podstawowe i dedykowane dla krajów Wspólnoty Niepodległych Państw

 • Zaawansowane wyszukiwanie: wyszukiwarki i metawyszukiwarki, w tym Yandex i Google
 • Wyszukiwanie w “ukrytym” Internecie - źródła, techniki
 • i narzędzia dedykowane krajom WNP
 • Pozyskiwanie informacji z krajów bałtyckich
 • Narzędzia ułatwiające wyszukiwanie informacji

Źródła informacji - wprowadzenie

 • Specyfika źródeł i architektury informacji w krajach WNP
 • Kluczowe źródła informacji - zapoznanie i trening
 • Zasoby anglojęzyczne ułatwiające pozyskiwanie informacji

 Źródła informacji        

 • Źródła o charakterze instytucjonalnym: ministerstwa, rejestry krajowe, urzędy statystyczne
 • Źródła informacji biznesowej w tym rejestry firm
 • Weryfikacja przedsiębiorstw i osób