Tytuł szkolenia

RuNet - pozyskiwanie informacji i specyfika pracy

Termin

30-06-2023

Termin

30.06.2023

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Justyna Trzeciakowska

Adresat

 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji

Cele

Poprawa efektywności w docieraniu do informacji dotyczącej krajów Europy Wschodniej  ze szczególnym uwzględnieniem Rosji

Zapoznanie ze specyfiką zasobów Runetu.

Efekty szkolenia

 • poznanie narzędzi i źródeł informacji koniecznych w pozyskiwaniu informacji nt. Rosji / Europy Wschodniej
 • zrozumienie specyfiki i architektury zasobów informacyjnych
 • nabycie umiejętności poruszania się po źródłach informacji i budowa strategii wyszukiwania

Program

OPSEC ‘2023 na potrzeby pracy w Runecie

 • Bezpieczeństwo operacyjne i strategia działania;
 • Rozwiązania konieczne do skutecznego pozyskiwania informacji w rosyjskim internecie

Źródła informacji i narzędzia

 • Specyfika źródeł i architektury informacji w Rosji ‘2023
 • Kluczowe źródła informacji - zapoznanie i trening
 • Zasoby anglojęzyczne ułatwiające pozyskiwanie informacji
 • Yandex hacking
 • Alternatywne rosyjskie wyszukiwarki
 • Ćwiczenia

 

 Źródła informacji       

 • Źródła o charakterze instytucjonalnym: ministerstwa, rejestry krajowe, urzędy statystyczne
 • Źródła informacji biznesowej w tym rejestry firmWeryfikacja przedsiębiorstw i osób
 • Wschodnie media społecznościowe i ich specyfika
 • Ćwiczenia