Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Pozyskiwanie danych ilościowych na potrzeby administracji publicznej

Termin

09-05-2017, 10-05-2017

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

1000.00 PLN

Prowadzący

Justyna Trzeciakowska

Adresat

 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji

Cele

 • poprawa efektywności w docieraniu do danych statystycznych pozwalających szacować i analizować rynki
 • nabycie wprawy w doborze źródeł informacji i trening w pracy z nimi

Efekty szkolenia

 • poznanie źródeł informacji statystycznej w Polsce i Unii Europejskiej, krajowych oraz międzynarodowych
 • nabycie umiejętności dobory źródeł
 • zrozumienie różnic w dostępie do danych statystycznych w zależności od wybranych źródeł informacji

Program

 • Źródła informacji statystycznej I
 • Urzędy statystyczne: GUS, Eurostat wraz z wewnętrznymi bazami dedykowanymi poszczególnym obszarom rynku;
 • Agendy urzędów statystycznych jako źródło bardziej szczegółowych danych
 • Źródła informacji statystycznej II       
 • Klasyfikacje statystyczne - podstawa sprawnego wyszukiwania
 • Wielkość i wartość rynku - trening w pozyskiwaniu danych statystycznych
 • MADB
 • Statystyka strukturalna rynku
 • Handel zagraniczny i pozarządowe źródła danych statystycznych
 • Międzynarodowe zasoby informacyjne - specyfika - różnice - wady - zalety - praktyka
 • Alternatywne bazy danych na poziomie krajowym
 • Statista, Statistic Brain
 • Branżowe źródła danych statystycznych
 • Case studies