Tytuł szkolenia

OSINT – zdobywanie informacji metodami białego wywiadu

Termin

26-11-2019, 27-11-2019

Termin

26-27.11.2019

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

1200.00 PLN

Prowadzący

Justyna Trzeciakowska

Adresat

 • służba celna
 • pracownicy cywilni biura kontrwywiadu
 • wojsko
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

Cele

Pogłębienie wiedzy dotyczącej technik oraz sposobów wyszukiwania informacji. Wypracowanie własnej metody gromadzenia źródeł informacji oraz odnajdywania innych. Zapoznanie uczestników z możliwościami jakie dają narzędzia i techniki tzw. open source intelligence. Pokazanie możliwości, jakie daje wyszukiwanie w ukrytym Internecie oraz sieci TOR.

Dużym atutem szkolenia jest realizacja praktycznych rozbudowanych ćwiczeń oraz budowa własnego zaplecza informacyjnego.

Efekty szkolenia

 • umiejętność budowy zaawansowanych zapytań do wyszukiwarek: Google, Bing, Yandex, Duckduckgo pozwalające na przeszukiwanie stron, serwerów i dokumentów
 • identyfikowanie nowych źródeł, narzędzi i technik OSINT
 • pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych (obraz, video)
 • wyszukiwanie informacji w sieci deep web oraz sieci TOR
 • obsługa programu Maltego oraz FOCA 

Program

Wyszukiwarki horyzontalne, wertykalne i klastrujące

 • Google i Yandex hacking na potrzeby białego wywiadu
 • Możliwości duckduckgo i bing
 • Wyszukiwarki dedykowane do zasobów video, obrazów, dokumentów
 • Wyszukiwarki dedykowane do zasobów naukowych, social mediów
 • Ćwiczenia

Narzędzia OSINT

 • Programy OSINT
 • Permutacja i walidacja e-mail
 • Ćwiczenia

Źródła OSINT

 • Źródła naukowe polskie i zagraniczne
 • Źródła biznesowe polskie i zagraniczne
 • Social media jako źródło informacji o osobach
 • Mapowanie powiązań w firmach z Polski i świata
 • Ćwiczenia

TOR i ANONIMIZACJA

 • Anonimizacja działań w sieci
 • Sieć Tor