Tytuł szkolenia

OSINT II – zdobywanie informacji metodami białego wywiadu

Termin

22-04-2024, 23-04-2024

Termin

22-23.04.2024

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Szkolenie online, mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

Justyna Trzeciakowska

Adresat

 • służba celna
 • pracownicy cywilni biura kontrwywiadu
 • wojsko
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • analitycy
 • specjaliści departamentów bezpieczeństwa

Cele

 • Pogłębienie wiedzy dotyczącej technik oraz sposobów wyszukiwania informacji.
 • Wypracowanie własnej metody gromadzenie źródeł informacji oraz odnajdywania innych.
 • Zapoznanie uczestników z możliwościami jakie dają narzędzia i techniki tzw. open source intelligence.
 • Pokazanie możliwości, jakie daje wyszukiwanie w ukrytym Internecie oraz sieci TOR.
 • Dużym atutem szkolenia jest realizacja praktycznych rozbudowanych ćwiczeń oraz budowa własnego zaplecza informacyjnego.

Efekty szkolenia

 • Umiejętność budowy zaawansowanych zapytań do wyszukiwarek: Google, Bing, Yandex, Duckduckgo pozwalających na przeszukiwanie stron, serwerów i dokumentów
 • Identyfikowanie nowych źródeł, narzędzi i technik OSINT
 • Pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych (obraz, video)
 • Obsługa wybranego oprogramowania OSINT, w tym FOCA
 • Znajomość źródeł i narzędzi do weryfikacji i mapowania przedsiębiorstw na skalę międzynarodową

Program

Wyszukiwarki horyzontalne i wertykalne
 • Google hacking - przypomnienie / aktualizacja po szkoleniu OSINT 1
Zaawansowane wyszukiwanie informacji
 • Wyszukiwarki zachowujące prywatność
 • Wyszukiwarki dedykowane do zasobów video, obrazów, dokumentów
 • Wyszukiwarki dedykowane do mediów społecznościowych
 • Ćwiczenia
Narzędzia OSINT
 • Programy OSINT
 • Pozyskiwanie adresów e-mail
 • Ćwiczenia
Źródła OSINT
 • Weryfikacja podmiotów w Polsce
 • Weryfikacja podmiotów zagranicznych
 • Social media jako źródło informacji o osobach (SOCMINT)
 • Przeszukiwanie baz wycieków
 • Ćwiczenia