Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Narzędzia informatyczne wykorzystywane w pracy legislatora

Termin

07-12-2022

Termin

7.12.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

15

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Krzysztof Madej

Adresat

Pracownicy urzędów zajmujący się opracowywaniem lub opiniowaniem projektów aktów prawnych, w szczególności:

•       legislatorzy odpowiedzialni za redakcję projektów aktów prawnych

•       osoby odpowiedzialne „merytorycznie” za projekty aktów prawnych

•         osoby odpowiedzialne za koordynację prac nad projektami aktów prawnych

Cele

Przekazanie wiedzy na temat wpływu nowych technologii na pracę legislatora a także prezentacja podstawowych narzędzi wykorzystywanych w pracy legislatora oraz przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobu korzystania i praktycznych porad w zakresie posługiwania się tymi narzędziami

Efekty szkolenia

  • Podniesienie poziomu efektywności korzystania przez uczestników z narzędzi informatycznych, w szczególności narzędzi zapewniających dostęp do informacji o prawie
  • Zwiększenie świadomości uczestników na temat wpływu nowych technologii na pracę legislatora oraz dostępu do informacji o prawie

Program

  • Wpływ nowych technologii na proces opracowywania projektów aktów prawnych, procedurę legislacyjną oraz ogłaszanie aktów prawnych – opis korzyści i zagrożeń
  • Techniczne aspekty przygotowywania tekstu projektu aktu prawnego – wprowadzenie i ćwiczenia praktyczne
  • Elektroniczny obieg dokumentów w procesie legislacyjnym – opis korzyści i zagrożeń
  • Dostępność cyfrowa – informacje na temat dostępu osób niepełnosprawnych do informacji prezentowanych w Internecie, regulacje prawne dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz opis wymagań wynikających z tych regulacji
  • Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI) – przybliżenie koncepcji powstania i celu wdrożenia identyfikatora prawodawstwa unijnego
  • Systemy dostępu do informacji o prawie, w szczególności Serwis Rządowy Proces Legislacyjny, Dziennik Ustaw i Monitor Polski, Publiczny Portal Informacji o Prawie, EUR‑Lex, Internetowy System Aktów Prawnych – prezentacja systemów, opis metod wyszukiwania informacji i ćwiczenia praktyczne