Tytuł szkolenia

MS Excel - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla zaawansowanych

Termin

10-06-2024, 11-06-2024, 12-06-2024

Termin

10-12.06.2024

Czas trwania

21 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.15

Forma zajęć

Szkolenie online. Praktyczne intensywne zajęcia warsztatowe z elementami teorii. Zajęcia z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych i udostępnianych plików z przykładami. W wersji zdalnej prowadzący prezentuje omawiane zagadnienia na ekranie, zaś uczestnicy równolegle pracują na swoich komputerach, w miarę możliwości zalecany jest więc dostęp do dwóch ekranów.

Liczba uczestników

10

Koszt

950.00 PLN

Adresat

Osoby regularnie wykorzystujące oprogramowanie MS Excel w różnych zastosowaniach - obliczeniowych i bazodanowych 

Cele

Doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych oraz poprawa efektywności pracy.

Efekty szkolenia

 • umiejętność zastosowania zaawansowanych mechanizmów analityczno-obliczeniowych
 • poprawa efektywności pracy, w szczególności w zakresie złożonych obliczeń i przetwarzania danych tabelarycznych
 • umiejętność przetwarzania dużej ilości danych

Program

 • Budowa zaawansowanych formuł obliczeniowych:
  • typy danych (tekstowe, numeryczne, logiczne, kody błędów),
  • formuły (proste oraz tablicowe),
  • różne metody adresowania,
  • wykorzystywanie nazw zdefiniowanych (obszarów, stałych, wyrażeń),
  • stosowanie przecięć (domniemanych i jawnych)
 • Stosowanie funkcji (pojedynczych i zagnieżdżonych):
  • najistotniejsze funkcje różnych kategorii (m.in. matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, daty i czasu)
 • Formaty warunkowe i niestandardowe:
  • wyróżnianie komórek w oparciu o stałe lub odwołania do innych komórek,
  • formaty oparte o formułę logiczną,
  • paski danych,
  • skale kolorów,
  • zestawy ikon,
  • maski formatów niestandardowych
 • Współdzielenie zasobów Excela:
  • tworzenie łączy między-skoroszytowych,
  • reguły sprawdzania poprawności danych,
  • reguły zabezpieczeń dokumentów i ochrony danych
 • Operacje na bazach danych (listach):
  • dobre praktyki pracy z obszernymi bazami danych,
  • łączenie baz,
  • sortowanie (proste i niestandardowe),
  • filtrowanie (proste i zaawansowane, w tym z kopiowaniem),
  • usuwanie duplikatów,
  • agregacje warunkowe,
  • sumy częściowe (w tym wielopoziomowe),
  • grupowanie danych i konspekty,
  • zastosowanie funkcji baz danych
 • Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych
 • Operacje na dacie i czasie
 • Zaawansowana analiza danych (elementy opcjonalne):
  • narzędzie szukania wyniku,
  • analiza wielowariantowa,
  • scenariusze,
  • konsolidacja danych
 • Pomoc w indywidualnych problemach uczestników szkolenia