Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Kontrola wykonania zadań w administracji publicznej

Termin

13-03-2017, 14-03-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

Marcin Dobruk

Adresat

 • kontrolerzy
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli
 • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne
 • osoby zainteresowane zleceniem lub przeprowadzeniem kontroli wykonania zadań

Cele

Pomoc w osiągnięciu wysokiej jakości kontroli wykonania zadań oraz wsparcie w rozwijaniu kompetencji zawodowych w tej dziedzinie wśród kontrolerów.

Efekty szkolenia

 • nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnej realizacji procesu kontroli wykonania zadań
 • poznanie w praktyce technik i metod planowania i prowadzenia kontroli wykonania zadań
 • zrozumienie przepisów, międzynarodowych standardów oraz wykorzystywanie najlepszych praktyk z zakresu kontroli wykonania zadań

Program

 • Przepisy prawa, standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań
 • Podejście do kontroli wykonania zadań, zastosowanie zasady oszczędności, wydajności i skuteczności w działalności administracji
 • Podstawowe cechy dobrych kontroli wykonania zadań
 • Proces planowania kontroli wraz z analizą przedkontrolną i ramowym programem kontroli
 • Badania kontrolne, prowadzenie kontroli, informowanie o ustaleniach
 • Sprawozdawczość: planowanie, sporządzanie projektu sprawozdania/ wystąpienia
 • Weryfikacja, zatwierdzanie, dystrybucja sprawozdania/ wystąpienia
 • Monitoring - działania podejmowane po przyjęciu sprawozdania.
 • Zarządzanie kontrolą i kontrola jakości
 • Podstawowe umiejętności kontrolerów wykonania zadań.
 • Ćwiczenia praktyczne: tworzenie programu kontroli, analiza ryzyka, określanie celów kontroli, analiza dowodów kontroli, opracowanie dokumentacji pokontrolnej