Tytuł szkolenia

Kompetencje miękkie w kontroli i audycie

Termin

29-05-2023, 30-05-2023

Termin

29-30.05.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne: wykład, dyskusja, ćwiczenia

Liczba uczestników

20

Koszt

800.00 PLN

Prowadzący

Marcin Dobruk

Adresat

 • kontrolerzy i audytorzy
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli i audytu
 • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne i audytowe
 • osoby zainteresowane zleceniem lub przeprowadzeniem kontroli i audytu

Cele

Rozwój zawodowy i osobisty audytorów i kontrolerów w zakresie wybranych kompetencji miękkich. 

Efekty szkolenia

 • zrozumienie przepisów, międzynarodowych standardów oraz wykorzystywanie najlepszych praktyk z zakresu komunikacji w audycie i kontroli
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji w audycie i kontroli służących do samodzielnej realizacji procesu oceny i prezentacji wyników
 • poznanie wybranych technik i metod komunikacji pisemnej i ustnej

Program

 • Podstawowy cel funkcji kontroli i audytu.
 • Odbiorcy usług audytu i kontroli
 • Standardy i dobre praktyki dotyczące komunikacji audytora i kontrolera.
 • Kompetencje audytora i kontrolera w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej
 • Elementy asertywności
 • Elementy autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • Obrona przed manipulacją
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie sobą w stresie