Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

Standardy i dobre praktyki kontroli wykonania zadań

Termin

16-03-2020, 17-03-2020

Termin

16-17.03.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Marcin Dobruk

Adresat

 • kontrolerzy
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli
 • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne
 • osoby zainteresowane zleceniem lub przeprowadzeniem kontroli wykonania zadań

Cele

Pomoc w osiągnięciu wysokiej jakości kontroli wykonania zadań oraz wsparcie w rozwijaniu kompetencji zawodowych w tej dziedzinie wśród kontrolerów.

Efekty szkolenia

 • nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnej realizacji procesu kontroli wykonania zadań
 • poznanie w praktyce technik i metod planowania i prowadzenia kontroli wykonania zadań
 • zrozumienie przepisów, międzynarodowych standardów oraz wykorzystywanie najlepszych praktyk z zakresu kontroli wykonania zadań

Program

 • Standardy, wytyczne i praktyki kontroli wykonania zadań
 • Co to jest kontrola wykonania zadań?
 • Zasady kontroli sektora publicznego stosowane podczas kontroli wykonania zadań
 • Rozpoczęcie i planowanie kontroli wykonania zadań
 • Przeprowadzanie kontroli wykonania zadań
 • Prezentacja wyników kontroli
 • Metodologia kontroli wykonania zadań
 • Kryteria kontroli wykonania zadań
 • Dowody i dokumentacja
 • Komunikacja i zapewnianie jakości
 • Podejście do kontroli wykonania zadań, zastosowanie zasady oszczędności, wydajności i skuteczności w działalności administracji
 • Podstawowe umiejętności kontrolerów wykonania zadań.
 • Ćwiczenia praktyczne: tworzenie programu kontroli, analiza ryzyka, określanie celów kontroli, analiza dowodów kontroli, opracowanie dokumentacji pokontrolnej