Tytuł szkolenia

Pozyskiwanie danych statystycznych na potrzeby administracji publicznej

Termin

16-04-2020, 17-04-2020

Termin

16-17.04.2020

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

18

Koszt

1000.00 PLN

Prowadzący

Justyna Trzeciakowska

Adresat

 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji

Cele

Poprawa efektywności w docieraniu do danych statystycznych pozwalających szacować i analizować rynki. Nabycie wprawy w doborze źródeł informacji i trening w pracy z nimi.

Efekty szkolenia

 • poznanie źródeł informacji statystycznej w Polsce i Unii Europejskiej, krajowych oraz międzynarodowych;
 • nabycie umiejętności doboru źródeł
 • zrozumienie różnic w dostępie do danych statystycznych w zależności od wybranych źródeł informacji

Program

Źródła informacji statystycznej I

 • Urzędy statystyczne: GUS, Eurostat wraz z wewnętrznymi bazami dedykowanymi poszczególnym obszarom rynku;
 • Agendy urzędów statystycznych jako źródło bardziej szczegółowych danych

Źródła informacji statystycznej II       

 • Klasyfikacje statystyczne - podstawa sprawnego wyszukiwania
 • Wielkość i wartość rynku - trening w pozyskiwaniu danych statystycznych
 • Statystyka strukturalna rynku

Handel zagraniczny i pozarządowe źródła danych statystycznych

 • Międzynarodowe zasoby informacyjne - specyfika - różnice - wady - zalety - praktyka
 • Alternatywne bazy danych na poziomie krajowym
 • Statista, Statistic Brain
 • Branżowe źródła danych statystycznych

Case studies